Ognisko Sycharowskie w Gołdapi – ul. Stefana Żeromskiego 2

Archiwum miesiąca: sierpień 2017

Na jednym z ostatnich spotkań rozmawialiśmy na temat: „Zagrożeń szczęścia małżeńskiego oraz przymiotach miłości małżeńskiej”. Następnie każdy z uczestników spotkania mógł podzielić się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami.

CZYNNIKI ZAGRAŻAJĄCE MAŁŻEŃSTWU

1. niewiara w Boga 2. brak prawdziwej i głębokiej duchowości 3. zaniedbanie modlitwy i sakramentów świętych 4. lekceważenie uroczystych ślubów 5. postawa egocentryczna 6. kłótnie małżeńskie 7. różnego rodzaju nałogi 8. uzależnienie od mediów 9. zdrada współmałżonka 10. konsumpcyjno – hedonistyczny styl życia 11. minimalizm wymagań wobec siebie 12. chorobliwa zazdrość 13. zaniedbywanie obowiązków domowych 14. wpływ nieodpowiedzialnego towarzystwa 15. brak dojrzałego dialogu małżeńskiego 16. rozbieżne drogi wobec wychowania dzieci 17. pracoholizm 18. lenistwo 19. pycha 20. głupota

PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

1. LUDZKA – duchowa i zmysłowa

2. PEŁNA – prowadzi do rozwoju wszystkich sfer w człowieku

3. WIERNA – kto kocha ten jest wierny!

Jezus nie zszedł z krzyża, gdyż do konca kochał

Wierność od wiary

Wierność na płaszczyźnie pragnień, gestów, slów i czynów

Wierzę współmałżonkowi nawet jeśli wszyscy byliby przeciwko – ja będę z nim

Wiara opiera się na zaufaniu.

Bill Jones – badania 100 par czystych i 100 par nieczystych – po 2 latach stażu małżeńskiego ci, którzy „próbowali się” przed ślubem 5-krotnie częściej zdradzają siebie w małżeństwie.

4. WYŁĄCZNA – nie można kochać tak samo dwóch osób równocześnie. Domaga się dzielenia całego życia ze sobą.

5. PŁODNA – nie zatrzymuje się tylko w komunii małżeńskiej lecz dzieli się życiem – prokreacja i wychowanie.

6. ZAKŁADA PRZYJAŹŃ – przy – jaźń (moja jaźń jest przy twojej jaźni). Najpierw trzeba być przyjacielem, a później można dopiero pobrać się.

7. DOMAGA SIĘ OBDARZANIA – w sferze uczuć, ducha, gestów pamięci, życzliwości, prezentów…

8. DOMAGA SIĘ WSPÓŁOBECNOŚCI – na początku zakaz wyjazdów za granicę, gdyż jest brak wzajemnego przystosowania się.

9. DOMAGA SIĘ SPEŁNIANIA NALEŻNYCH POTRZEB – inaczej rodzi się rozczarowanie, frustracja, złość, agresja, rozwód…

10. DOMAGA SIĘ CZYSTYCH AKTÓW MAŁŻEŃSKICH – nieczystość zawsze rozbija związek, tylko 0,5 % z rozwiedzionych małżonków nie stosowało antykoncepcji.

KOBIECOŚĆ

cykliczność organizmu myślenie oparte na wyczuciu i intuicji podzielność uwagi emocjonalność kobiet poczucie bezpieczeństwa uczuciowego pragnienie bycia zdobywaną kierowanie się sercem kłopoty z uczuciowością szukanie czułości oczekiwanie na kogoś uleganie racjom serca potrzeba odmiany w codziennym życiu mówienie i słuchanie z uwagą delikatność i czułość myślenie całymi obrazami

MĘSKOŚĆ

myślenie abstrakcyjne myślenie jednotorowe potrzeba samodzielnego wykonywania czegoś potrzeba uznania stabilność emocjonalna pragnienie zdobywania i ochronienia swej wybranki twardość charakteru bycie wzrokowcem reagowanie popędowe nieśmiałość mężczyzny myślenie elementami

Opracowanie – ks. dr Piotr Arbaszewski