Ognisko Sycharowskie w Gołdapi – ul. Stefana Żeromskiego 2

Witajcie Kochani,
zapraszamy do wysłuchania konferencji:
ks. dr hab. Grzegorza Poloka pt. „ZROZUMIEĆ SIEBIE, POKOCHAĆ INNYCH”, które wygłosił podczas ogólnopolskich rekolekcji WTM Sychar na Górze św. Anny 27-29.10.2017 – https://youtu.be/mzHkQutXWLo (nagrania)

oraz

ks. dr Marka Dziewieckiego 28-29.10.2017 – spotkanie przygotowane przez Ognisko w Białymstoku –
https://www.youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBZGxharMNL0cx-Qg6JjkmzS