Ognisko Sycharowskie w Gołdapi – ul. Stefana Żeromskiego 2